photo_2021-08-03_15-21-00 تماس با ما

آدرس:

آدرس ۱:جاده قدیم کرج ، هشتگرد، بعد از پلیس راه کمالشهر، شهرک افشاریه یاسمن ۲۳

آدرس ۲:اتوبان کرج قزوین، بعد از شهرک صنعتی بهارستان،خروجی کوهسار به سمت جاده قدیم شهرک افشاریه یاسمن ۲۳

شماره های تماس:

۰۲۶۴۴۳۸۶۵۰۵

۰۹۱۲۲۶۱۹۶۴۰

فهرست